Hỗ trợ kinh doanh

0933 999 000

Hỗ trợ kỹ thuật

0933 999 000

Thí nghiệm sàn panel siêu nhẹ

0933 999 000 (Hỗ trợ dự án)  • Thông tin sản phẩm

Vinaconex Xuân Mai công bố kết quả thí nghiệm san panel sieu nhe.

Kết quả thí nghiệm sàn bê tông nhẹ với viên block bê tông nhẹ và dầm bê tông dự ứng lực trước PPB do nhà máy Vinaconex Xuân Mai sản xuất.

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SÀN BÊ TÔNG SIÊU NHẸ

 


Mới đây viện khoa học công nghệ bộ xây dựng đã công bố kết quả thí nghiệm cho sàn bê tông nhẹ do Vinaconex Xuân Mai sản xuất.Sàn nhà siêu nhẹ thay thế đổ bê tông truyền thống được nhập công nghệ từ cộng hòa Pháp.Sản phẩm sàn bê tông nhẹ chuyên sử dụng làm sàn ,mái,gác xép cải tạo nhà ở cơ quan cũng như nhà xưởng.

Tên mẫu: Dầm bê tông dự ứng lực trước và viên block bê tông nhẹ.

Nơi sản xuất: Nhà máy bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

TIẾN HÀNH THI NGHIỆM SÀN BÊ TÔNG SIÊU NHẸ

1.Thí nghiệm không phá hủy: Kiểm tra sự làm việc của dầm bê tông dự ứng lực trước dưới tác dụng của tải trọng sử dụng.

2.Thí nghiệm phá hủy: Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm bê tông dự ứng lực trước.

3.Thí nghiệm kiểm tra sự dài neo của thép dự ứng lực trước trong dầm bê tông dự ứng lực trước.

4.Thí nghiệm phá hoại: Kiểm tra khả năng chịu uốn của viên block bê tông nhẹ.
 

0933 999 000 * 024 3754 5776

Banner trai
Banner trai